Disclaimer

 

The Online Group (Kamer van Koophandel: 65299043), verleent u hierbij toegang tot www.tog.amsterdam en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

The Online Group behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op www.tog.amsterdam is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van The Online Group.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

The Online Group spant zich in om de inhoud van www.tog.amsterdam zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op www.tog.amsterdam aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van The Online Group.

 

In het bijzonder zijn alle teksten op www.tog.amsterdam onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Voor op www.tog.amsterdam opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan The Online Group nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij The Online Group en haar licentiegevers.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van The Online Group, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Mis niet langer de laatste ontwikkelingen rondom online marketing
Blijf net als 3000+ marketeers maandelijks op de hoogte
E-mail
x